10 zasad metody Direct English

10 zasad metody Direct English

Metodą nauczania, którą stosujemy w Dynamic English jest niezwykle skuteczna metoda bezpośrednia (Direct English), która zapewnia szybkie przyswajanie nowych słów, zwrotów oraz konstrukcji gramatycznych. Poniżej przedstawiamy 10 zasad, które stosujemy na naszych zajęciach:

  1. Instrukcje w trakcie lekcji udzielane są wyłącznie w języku nauczanym.
  2. Podczas początkowej fazy nauki języka wprowadzane jest codzienne słownictwo i zwroty. Gramatyka, pełna umiejętność czytania i pisania wprowadzane są w kolejnych etapach.
  3. Umiejętności komunikacyjne budowane są stopniowo i nabywane dzięki zadawaniu pytań i odpowiedzi na nie w niewielkich klasach.
  4. Gramatyka nauczana jest przez kontekst, nie teorię.
  5. Nowe elementy programu nauki wprowadzane są ustnie.
  6. Słownictwo nauczane jest poprzez m.in. pokazywanie, obiekty, obrazy. Abstrakcyjne słownictwo nauczane jest przy wykorzystaniu skojarzeń.
  7. W tej metodzie nacisk położony jest zarówno na umiejętność mówienia, jak i słuchania.
  8. Prawidłowa wymowa i gramatyka są elementem nauki.
  9. Studenci powinni mówić około 80% czasu podczas lekcji.
  10. Studenci są nauczani umiejętności zadawania i odpowiedzi na pytania.

Zobacz dlaczego warto wybrać Dynamic English!